קבצים

http://www.ahada.org.il/media/sal/pages/34/f20_תכנית סופית לאסיפה השנתית 3.15.docx