קבצים

http://www.ahada.org.il/media/sal/pages/39/f20_גילוי דעת ועדת צרכים מיוחדים נוסח להערות ציבור 8.8.16 (1).docx