קבצים

http://www.ahada.org.il/media/sal/pages/40/f20_סיכום ישיבת מזכירות מיום 6.6.17.pdf