קבצים

http://www.ahada.org.il/media/sal/pages/41/f20_סיכום ישיבת מזכירות מיום 4.7.17.pdf