קבצים

http://www.ahada.org.il/media/sal/pages/48/f20_סיכום ישיבת מזכירות מיום 7.11.17.pdf