קבצים

http://www.ahada.org.il/media/sal/pages/49/f20_סיכום ישיבת מזכירות מיום (1)3.10.17.pdf