קבצים

http://www.ahada.org.il/media/sal/pages/54/f20_טבלת השתתפות הורים בהתחשבות בשווי דירת הבן .xlsx