אודות ארגון אהדה
אהדה הוא ארגון עזרה עצמית שהקימו הורים לבעלי מוגבלויות בתנועה הקיבוצית. מטרתינו היא מיצוי זכויות והבטחת העתיד של ילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים. הארגון פועל תחת המרכז ליעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצית.
 


מי הם בעלי הצרכים המיוחדים?

לקבוצת בעלי הצרכים המיוחדים שייכים ילדים ובוגרים הלוקים בכל סוגי הנכויות: נכויות פיזיות, שכליות או נפשיות. נכויות מולדות או כאלה שנגרמו בתוצאת ממחלות, תאונות וטראומות.
 


תחומי פעילותנו:

 • סיוע למשפחות לקדם את האינטרסים של בעלי הצרכים המיוחדים, לשם הבטחת קיומם בכבוד.

• העצמת ההורים על ידי קיום ימי עיון ומפגשים להעשרה אישית בנושאים הרלוונטיים.

 • כתובת מרכזית לאספקת מידע ותמיכה, ומתן סיוע לחבר ולקיבוץ בפתרון חילוקי דעות וקונפליקטים, בדרכים של גישור או בוררות.

• עידוד גורמים בקהילה לשם יתר מודעות, התייחסות, הבנה ונכונות לעשייה למען שילובם של בעלי הצרכים המיוחדים בחברה.

• קיום קשר עם גופים עמיתים, נותני שירותים, רשויות המדינה והקיבוצים - לקידום האינטרסים המשותפים.

• הפקת דפי מידע תקופתיים הכוללים מידע ארגוני ומקצועי

• עזרה להורים ולקיבוצים בנושא הבטחת עתיד הבנים: "הסכם אהדה" הכולל גם יצירת קרן כספית כמקור להשלמת מקורותיהם  של הבנים בעתיד לצורך קיומם בכבוד לכול ימי חייהם.

• השתלבות בגופים הפועלים לקידום החוק לשוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות.

גופי הפעילות:

• אסיפה כללית: מתכנסת אחת לשנה. קובעת את ייעודיו ומטרותיו של הארגון וממנה את בעלי התפקידים הראשיים שלו.
• מזכירות: הנהלה פעילה


בעלי תפקידים מרכזיים:

יו"ר, מזכיר, חברי מזכירות שחלקם פועל בשטח בקידום הסכמי "אהדה" וחלקם אחראים על תחומים שונים במסגרת פעילות "אהדה"

 

הרכב המזכירות 2017
בתוקף תפקיד
רינת גלילי - מנהלת מח' חברה - נירים
עדי רמות - אחראית צרכים מיוחדים - מח' חברה - יטבתה
מוליק דור - מנהל המרכז ליעוץ ושיקום - שפיים
שרגא וילק - נציג הקיבוץ הדתי - משואות יצחק
תמר שי - יו"ר אהדה - מעלה החמישה

חברים
אפרים שטרן - גונן - מזכיר "אהדה"
יחיעם יוגב - כפר מנחם - תומך בהגעה להסכמי אהדה
גדעון פלס - מחניים
עודי גנני - דגניה א' - תומך בהגעה להסכמים
נדב צור - שפיים

אבי פסקל - בית העמק
שושקה שטיינהרט - בארי - תומכת בקיבוצי הדרום
חגית גורן - גבעת חיים מאוחד