איך אנחנו עוזרים למשפחות
כל משפחה של בעל מוגבלויות או צרכים מיוחדים, קטין או בוגר בקיבוץ יכולה לפנות אליינו לקבלת תמיכה ויעוץ בנושאים שונים: מיצוי זכויות בקיבוץ, מיצוי זכויות שניתנות ע"י המדינה, או כל בעיה אחרת. כמובן שאנחנו מלווים את המשפחות בהגעה להסכמים והסדרים עם הקיבוץ להבטחת ההווה והעתיד של הבן או הבת.
בנוסף אנחנו מקיימים ימי העשרה להורים בנושאים שונים.