חברות באהדה - איך עושים את זה ולמה זה טוב..?

 

חברות באהדה עוזרת לנו לשמור אתכם על קשר, ודמי החבר עוזרים לנו לקיים את הפעילות בשטח ואת ימי העיון השנתיים להורים.

 

את דמי החבר השנתיים ע"ס 100 ₪  אפשר לשלוח למזכיר אהדה אפריים שטרן  בכתובת קיבוץ גונן ד.נ. גליל עליון 12130

 050-7649454 04-6955184  e_stern@gonen.org.il

צ'קים יש לרשום לזכות המרכז ליעוץ ושיקום.