ניהול דפים
  תאריך קובץ מצורף  
הרצאת זום - אדי קודלש - מומחה לייעוץ פנסיוני ומתכנן פיננסי (CFP), לחצו כאן לצפיה בהקלטה, מתוך סדרת הרצאות זום אהדה 4/5/2022
 
הרצאת זום - עו"ד נועה חרמון - הנספח הפנסיוני, לחצו כאן לצפיה בהקלטה, מתוך סדרת הצראות זום אהדה
נספח פנסיוני ופיננסי מיום כריתת ההסכם ועד לאריכות ימיו של הבן הנסמך
2/5/2022
 
מצגת בנושא אפוטרופסות - קורס בעלי תפקידים 2017-2018 26/4/2018 מצגת בנושא אפוטרופסות - קורס בעלי תפקידים 2017-2018  
מצגת מיצוי זכויות - קורס בעלי תפקידים 2017-2018 26/4/2018 מצגת מיצוי זכויות - קורס בעלי תפקידים 2017-2018  
מצגת בנושא שילוב אנשים עם מוגבלויות - קורס בעלי תפקידים 2017-2018 26/4/2018 מצגת בנושא שילוב אנשים עם מוגבלויות - קורס בעלי תפקידים 2017-2018  
מצגת בנושא ערבות הדדית - קורס בעלי תפקידים 2017-2018 26/4/2018 מצגת בנושא ערבות הדדית - קורס בעלי תפקידים 2017-2018  
נוסחת התחשבנות בין הקיבוץ לבין ההורים בחישוב צרכי הבן 26/4/2018 נוסחת התחשבנות בין הקיבוץ לבין ההורים בחישוב צרכי הבן  
תכנית שנתית ל 2018 26/4/2018 תכנית שנתית ל 2018  
מצגת של תמר - יו"ר אהדה מכנס אהדה 30.11.2017 7/12/2017 מצגת של תמר - יו"ר אהדה מכנס אהדה 30.11.2017  
מצגת בנושא הסכמי אהדה מתוך קורס ועדות צרכים מיוחדים נובמבר 2017 7/12/2017 מצגת בנושא הסכמי אהדה מתוך קורס ועדות צרכים מיוחדים נובמבר 2017  
מצגת בנושא שילוב מתוך קורס ועדות צרכים מיוחדים נובמבר 2017 7/12/2017 מצגת בנושא שילוב מתוך קורס ועדות צרכים מיוחדים נובמבר 2017  
סיכום ישיבת מזכירות 11.17 7/12/2017 סיכום ישיבת מזכירות 11.17  
סיכום ישיבת מזכירות 10.17 7/12/2017 סיכום ישיבת מזכירות 10.17  
סיכום ישיבת מזכירות 6.17 17/9/2017 סיכום מזכירות 6.17סיכום מזכירות 6.17  
סיכום ישיבת מזכירות 7.17 17/9/2017 סיכום ישיבת מזכירות 7.17  
דף מידע 9.17 17/9/2017 דף מידע 9.17  
נייר עמדה - מעמד דירת ההורים אוגוסט 2017 17/9/2017 נייר עמדה - מעמד דירת ההורים אוגוסט 2017  
חוות דעת אהדה בנוגע לפסיקה בעניין רבדים - ספטמבר 2017 17/9/2017 חוות דעת אהדה בנוגע לפסיקה בעניין רבדים - ספטמבר 2017  
גילוי דעת הרשם לגבי ועדות לצרכים מיוחדים - נוסח להערות הציבור
משרד רשם האגודות הוציא גילוי דעת לגבי ועדות לצרכים מיוחדים, הרכבן, סמכויותיהן ותפקודן
14/8/2016 גילוי דעת הרשם לגבי ועדות לצרכים מיוחדים - נוסח להערות הציבור  
מצגת של ד"ר חגית גור זיו - מעורבות משפחות בריאות הנפש כנס הורים 26.1.16 16/2/2016 מצגת של ד"ר חגית גור זיו - מעורבות משפחות בריאות הנפש כנס הורים 26.1.16  
מצגת כנס הורים יקום 26.1.16 16/2/2016 מצגת כנס הורים יקום 26.1.16  
מצגת "עלה נגב" 16/2/2016 מצגת "עלה נגב"  
דף מידע 2.16 16/2/2016 דף מידע 2.16  
תכנית אסיפה כללית ויום עיון ב26.3 15/3/2015 תכנית אסיפה כללית ויום עיון ב26.3  
מילגות מהמרכז ליעוץ ושיקום 15/3/2015 מילגות מהמרכז ליעוץ ושיקום  
מילגות מהמרכז ליעוץ ושיקום 15/3/2015 מילגות מהמרכז ליעוץ ושיקום  
תכנית אסיפה כללית ויום עיון ב26.3 15/3/2015 תכנית אסיפה כללית ויום עיון ב26.3  
מצגת מכנס "אהדה" - אילנה - סקירת שנה 19/1/2014 מצגת מכנס "אהדה" - אילנה - סקירת שנה  
המצגת של טל ישראלי מכנס "אהדה" 14.1.14
איך עושים את הדברים הנכונים נכון - בגישת מנהל הקהילה
15/1/2014 המצגת של טל ישראלי מכנס "אהדה" 14.1.14  
מצגת שיקום - ד"ר הסתר פאס, רכזת שיקום ארצי ביטוח לאומי בכנס "אהדה" 14.1.14 15/1/2014 מצגת שיקום - ד"ר הסתר פאס, רכזת שיקום ארצי ביטוח לאומי בכנס "אהדה" 14.1.14  
כנס שנתי 14.1.14
תכנית הכס השנתי 2014
23/12/2013 כנס שנתי 14.1.14  
דף מידע 12.13
דף מידע דצמבר 2013
23/12/2013 דף מידע 12.13  
דף מידע 6.13 17/6/2013 דף מידע 6.13  
כנס שנתי ב19.2
להלן תכנית הכנס שיתקיים ב19.2
12/2/2013 כנס שנתיכנס שנתי  
דף מידע 1.13 27/1/2013 דף מידע 1.13  
אסיפה שנתית ויום עיון ב19.2.13 27/1/2013 אסיפה שנתית ויום עיון ב19.2.13  
דף מידע 11.12
דף מידע המוקדש בעיקר ארועים בדרום
20/11/2012 דף מידע 11.12  
דף מידע 9.12 19/10/2012 דף מידע 9.12  
תקנון עדכני - אוגוסט 2012 6/9/2012 תקנון עדכני - אוגוסט 2012  
דף מידע יוני 2012 11/7/2012 דף מידע יוני 2012  
כנס בינ"ל לאוטיזם 11/7/2012 כנס בינ"ל לאוטיזם  
חברות באהדה - איך עושים את זה ולמה זה טוב..? 5/7/2012
 
קישורים רלוונטים 5/7/2012
 
איך אנחנו עוזרים לקיבוצים 21/6/2012
 
איך אנחנו עוזרים למשפחות 21/6/2012
 
ניהול תוכן 22/5/2012
 
אודות ארגון אהדה 21/5/2012
 
הרכב המזכירות 2016 21/5/2012
 
אהדה - הדף הראשי 21/5/2012
 
תקנון לתלויים - אפריל 2011 21/5/2012 תקנון לתלויים - אפריל 2011  
תקנות האגודות השיתופיות ערבות הדדית 21/5/2012 תקנות האגודות השיתופיות ערבות הדדית  
דוח ועדת דולב לכנסת 21/5/2012 דוח ועדת דולב לכנסת  
קיבוץ שיתופי טיוטה אפריל 11 21/5/2012 קיבוץ שיתופי טיוטה אפריל 11  
תקנון לתלויים - אפריל 2011 21/5/2012 תקנון לתלויים - אפריל 2011  
דף מידע - מרץ 2012 21/4/2012 דף מידע - מרץ 2012